20% zľava na všetky tetovacie strojčeky a tetovacie súpravy pre prvých 50 zákazníkov!

Máš otázku? Zavolaj nám! + 421233070471

Prosím prečítajte ešte pred nakupovaním!

Základné zmluvné podmienky
Informácie o správe údajov
Základné zmluvné podmienky

 

 

 

 

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY

 

 

 

 

 

Podľa všeobecných zmluvných podmienok (ďalej iba: VZP) HD Fast Rent Kft. (ďalej iba: Poskytovateľ služieb), a zákazník využívajúci služby elektronického obchodu (ďalej iba: Zákazník) webovej stránky www.tetovaciatechnika.sk prevádzkovanej Poskytovateľom služieb, obsahuje práva a povinnosti (ďalej Zákazník a Poskytovateľ služieb iba ako: Strany).

 

VZP sa vzťahujú na všetky zákonné transakcie a služby, ktoré sú vykonané prostredníctvom webovej stránky www.tetovaciatechnika.sk, bez ohľadu na to, či je úkon vykonaný z územia  Maďarska alebo zo zahraničia, prípadne či prostredníctvom Poskytovateľa služieb alebo iného prispievateľa.

 

Szolgáltató Adatai:

Údaje Poskytovateľa služieb:

 

Meno: HD  Fast Rent Kft.

Sídlo a fakturačná adresa: Budapest, Röppentyű utva 65-67. 2/202

Dátum založenia podnikania: 2017.05.09

Registračné číslo spoločnosti: 01 09 344560

Daňové číslo: 25954951141

 

Zákaznícky servis: + 421233070471

 

Email: info@tetovaciatechnika.sk

 

 

1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE, VZNIK ZMLUVY MEDZI STRANAMI

1.1.          Rozsah VZP sa vzťahuje na všetky služby elektronického obchodu poskytované na území Maďarska a vykonané prostredníctvom webovej stránky www.tetovaciatechnika.sk (ďalej iba: webová stránka).  Rozsah VZP sa tiež vzťahuje na všetky obchodné transakcie vykonané na území Maďarska, ktoré sú uskutočnené stranami uvedenými v tejto dohode. Elektronický nákup prostredníctvom webovej stránky www.tetovaciatechnika.sk je riadený pomocou Maďarského CVIII. zákona z roku 2001.

 

 

1.2. Nákup prostredníctvom webovej stránky www.tetovaciatechnika.sk

 je možné vykonať pomocou elektronickej objednávky spôsobom, ktorý je uvedený v VZP.

 

1.3. Väčšina služieb poskytovaných webovou stránkou www.tetovaciatechnika.sk

 sú dostupné pre všetkých zákazníkov bez registrácie. Niektoré služby však podliehajú registrácii (a následnému prihláseniu), na ktorú je podľa VZP oprávnený každý zákazník.

 

1.4. Po odoslaní objednávky môže byť zmluva upravená, alebo zrušená bez akýchkoľvek následkov až do uskutočnenia tejto zmluvy. Tieto zmeny môžu byť realizované prostredníctvom telefonátu alebo emailu.

Kúpna zmluva uzatvorená medzi Stranami nákupu v maďarskom jazyku, je považovaná za písomnú zmluvu, ktorú uzatvára Poskytovateľ služieb a uchová ju po dobu 5 rokov.

 

 

 

1.5.  Jazyk zmluvy je slovenský.

 

1.6. Poskytovateľ služieb nedodržiava ustanovenia žiadneho kódexu správania.

 

1.7. Kontakt na zákaznícky servis

 

Otváracia doba zákazníckeho servisu: Pondelok– Piatok 09:00 – 17:00

• Internet cím: www.tetovaciatechnika.sk

Webová stránka: www.tetovaciatechnika.sk

• E-mail: info@tetovaciatechnika.sk

E-mail: www.tetovaciatechnika.sk

Telefónne číslo: + 421233070471

 

2. REGISTRÁCIA

2.1 V časti Registrácia na domovskej stránke môžete vyplniť registračný formulár, ktorý pozostáva z dvoch častí.

 

Po vyplnení informácií ( vyžaduje sa voliteľné užívateľské meno, existujúca emailová adresa a zvolené heslo) je nutné potvrdiť registráciu, kliknutím na odkaz v obdržanom registračnom e-maily a je potrebné následné vyplnenie formulára osobných údajov , ktorý je možné vyplniť ešte pred zaslaním objednávky.

 

Registráciou na webovej stránke zákazník prehlasuje, že si prečítal a prijal všetky podmienky a vyhlásenia o ochrane osobných údajov uvedené vo VZP a na webových stránkach a súhlasí so spracovaním údajov obsiahnutých vo vyhlásení o ochrane osobných údajov.

 

2.2. Poskytovateľ služieb nezodpovedá za oneskorenie dodávky alebo iné problémy alebo chyby v dôsledku nesprávnych a / alebo nepresných údajov poskytnutých zákazníkom.

 

Poskytovateľ služieb nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú v dôsledku zabudnutia hesla zákazníka alebo v prípade prístupu k účtu neoprávnenou osobou z akýchkoľvek dôvodov mimo kontroly poskytovateľa služieb. Poskytovateľ služieb považuje každú registráciu za individuálnu právnicku osobu.

 

Svoje pôvodne zaznamenané informácie môžete zmeniť po prihlásení kliknutím na položku ponuky Upraviť osobné údaje po kliknutí na odkaz Osobné nastavenia, kde môžete upraviť aj podrobnosti vašich aktívnych objednávok.

Poskytovateľ služieb nezodpovedá za škody alebo chyby, ktoré vzniknú v dôsledku zmeny registrovaných údajov zo strany klienta.

 

3. POSTUP OBJEDNÁVKY

3.1 Základné charakteristiky, informácie a pokyny na používanie zakúpeného tovaru, sa nachádzajú na informačnej stránke konkrétneho výrobku, ktorá je uvedená v návode na použitie, ktorý je priložený k výrobku.

 

Poskytovateľ služieb považuje za splnenie zmluvných povinností, ak má produkt priaznivejšie a výhodnejšie vlastnosti ako informácie uvedené na webovej stránke alebo v návode na použitie.

 

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa produktu pred jeho zakúpením, máte k dispozícii náš zákaznícky servis. Návod na použitie výrobku, v prípade, že to vyžaduje zákon, je priložený k produktu.

 

Ak nedostanete povinné pokyny na použitie pribalené k tovaru, kontaktujte prosím náš zákaznícky servis bezprostredne pred použitím, návod bude doplnený.

 

Ak potrebujete viac informácií o kvalite, základných funkciách, použití a použiteľnosti akéhokoľvek tovaru na webovej stránke, než je uvedené na webovej stránke, kontaktujte náš zákaznícky servis, podrobnosti a kontaktné údaje nájdete v časti 1.7.

 

3.2. Kúpna cena je vždy čiastka zobrazená vedľa vybraného produktu, ktorá, pokiaľ nie je uvedené inak, už zahŕňa DPH.

 

Kúpna cena výrobkov nezahŕňa náklady na doručenie, pokiaľ nie je na poslednej stránke platby uvedené inak.

 

3.3. Poskytovateľ služieb si vyhradzuje právo na zmenu cien produktov, ktoré je možné objednať z webovej stránky. Zmena nadobudne účinnosť v čase zverejnenia na webovej stránke.

Zmena nemá nepriaznivý vplyv na kúpnu cenu už objednaných produktov. V prípade uskutočnenia platby kartou online a zníženia kúpnej ceny produktu medzi odoslaním elektronického oznámenia o platbe a prijatím produktu, nebude možné žiadať o vrátenie finančného rozdielu.

Bezpečnostná kontrola online platobných transakcií trvá minimálne 24 hodín, tovar je možné vyzdvihnúť až po tejto dobe.

 

3.4. Ak je cena na webovej stránke napriek všetkej starostlivosti poskytovateľa služieb chybná, najmä v prípade ak je cena zjavne nesprávne napr. významne odlišná cena od známej, všeobecne akceptovanej alebo odhadovanej ceny produktu, napr. pri zobrazení ceny “0” Eu, alebo “1” Eu , tak Poskytovateľ služieb nie je povinný dodávať Produkt za chybnú cenu, ale môže ponúknuť dodanie za správnu cenu, alebo môže v takom prípade zákazník odstúpiť od nákupu.


Obrázky produktov zobrazené na webovej stránke slúžia iba na ilustráciu a môžu sa líšiť od reality.

 

3.5. Poskytovateľ služieb akceptuje objednávku z webovej stránky aj od neregistrovaných Zákazníkov, ale pre objednávku je potrebné vyplnenie všetkých polí, ktoré sa týkajú údajov Zákazníka. (Ak Zákazník vyplní pole nesprávne alebo neúplne, dostane chybové hlásenie od Poskytovateľa služieb.)

Poskytovateľ služieb nezodpovedá za oneskorenie dodávky tovaru alebo iné problémy, či chyby v dôsledku nesprávnych a / alebo nepresných údajov o objednávke poskytnutých zákazníkom.

Vybrané produkty môže zákazník vložiť do nákupného košíka pomocou tlačidla „Pridať do košíka“ na okne s podrobnosťami o produkte, ktoré sa zobrazí po kliknutí na každý produkt.

Obsah košíka je možné prezerať a upravovať kliknutím na ikonu košíka na pravej strane webovej stránky, kde môžete určiť množstvo každej položky alebo odstrániť obsah košíka („Odstrániť“).


Ak zákazník ukončí zmenu obsahu nákupného košíka, potom kliknutím na kartu „Platba“ sa musí prihlásiť na webovú stránku alebo sa zaregistrovať, aby mohol objednávku dokončiť. Potom si bude môcť vybrať medzi metódami vyzdvihnutia a zadaním fakturačných a dodacích informácií.

Po zadaní všetkých potrebných údajov a výbere spôsobu vyzdvihnutia tovaru, môžete kliknutím na tlačidlo „Pokračovať“ vybrať spôsob úhrady objednávky.

Po výbere jedného zo spôsobov platby si môžete kliknutím na tlačidlo „Platba“ na finálnej stránke, ešte pred odoslaním objednávky skontrolovať podrobnosti svojej objednávky, zmeniť fakturačnú a dodaciu adresu, vybrať spôsob platby a doručenia a pridať poznámku k svojej objednávke.

Objednávka bude odoslaná po kliknutí na „Dokončiť objednávku“. Objednávka sa teda zadáva kliknutím na tlačidlo „Dokončiť objednávku“, čím sa pre zákazníka vytvára platobná povinnosť.

 

 

4. ÚPRAVA ÚDAJOV

Zákazník má možnosť opraviť chyby zadaných údajov kedykoľvek počas objednávky, alebo pred odoslaním objednávky Poskytovateľovi služieb v rozhraní objednávky (napr. vymazaním produktu z košíka kliknutím na „Odstrániť“).

 

ZÁVÄZNOSŤ PONUKY, POTVRDENIE OBJEDNÁVOK

5.2. Az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, vagyis 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó külön elfogadó e-mailt.

 

5.2 Zákazník nebude viazaný ponukou, ak do 48 hodín nedostane od Poskytovateľa služieb konkrétny potvrdzujúci e-mail týkajúci sa objednávky, ktorú bezodkladne odoslal.

 

5.3 Ak už bola objednávka zákazníka zaslaná poskytovateľovi služby a v potvrdzovacom e-maile sa vyskytne chyba, musíte o tom informovať poskytovateľa služieb do 1 dňa.

 

5.4 Objednávka je považovaná za zmluvu uzatvorenú elektronicky podľa zákona V. z roku 2013 o občianskom zákonníku, o niektorých záležitostiach služieb elektronického obchodu a služieb informačnej spoločnosti podľa ustanovenia zákona CVIII z roku 2001.

 

Zmluva podlieha nariadeniu vlády č. 45/2014 (II.26.) O podrobných pravidlách spotrebiteľských a obchodných zmlúv a zohľadňuje ustanovenia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/83 / EÚ o právach spotrebiteľa.

 

DODACIE A PLATOBNÉ PODMIENKY

 

6.1 Poskytovateľ služieb doručí objednaný tovar na dodaciu adresu pomocou kuriérskej spoločnosti, podľa podmienok uvedených na stránke Dodacie a platobné podmienky.

 

Poskytovateľ služieb si vyhradzuje právo na zmenu poplatku za dopravu. Zmena nadobudne účinnosť v rovnakom čase, ako čas zverejnenia na webovej stránke. Zmena neovplyvní kúpnu cenu už objednaných produktov.

 

6.2 Po splnení objednávky Poskytovateľ služieb poskytne Zákazníkovi možnosť zvoliť si dátum dodania, nie však konkrétny čas. Táto možnosť slúži len na výber približného dodacieho intervalu, poskytovateľ služieb nie je schopný zabezpečiť dodanie tovaru na konkrétnu hodinu.

 

6.4 Služby objednané na webovej stránke budú splnené na mieste uvedenom v potvrdzovacom e-maily zaslané Poskytovateľom služby Zákazníkovi.

 

6.5 O spôsoboch platby a možnostiach doručenia Poskytovateľom poskytovaných služieb sa Zákazník môže informovať na adrese www.tetovaciatechnika.sk  

 

7. PRÁVO NA ODSTÚPENIE

Ustanovenia tohto článku sa vzťahujú iba na fyzické osoby konajúce mimo ich obchodnej, profesijnej alebo podnikateľskej činnosti, ktoré nakupujú, objednávajú, prijímajú, dostávajú, používajú tovar a sú adresátom obchodnej komunikácie a ponuky týkajúcej sa tovaru (ďalej len ako „Spotrebiteľ“).

 

Spotrebiteľ má právo v prípade kúpnopredajnej zmluvy:

 

a) na výrobok,

 

b) v prípade dodávok viac ako jedného výrobku na posledný dodaný výrobok,

 

c) v prípade výrobku, ktorý sa skladá z niekoľkých šarží alebo kusov, posledná dodaná šarža alebo kus,

 

d) ak sa má produkt dodávať pravidelne v stanovenej lehote, odo dňa prijatia prvej služby spotrebiteľom alebo treťou stranou inou ako dopravca

 

odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do štrnástich (14) dní.

 

Spotrebiteľ má právo na odstúpenie od zmluvy aj počas obdobia od dňa uzatvorenia zmluvy do dňa prijatia výrobku.

 

Spotrebiteľ nemá právo na odstúpenie od zmluvy, pokiaľ ide o predaj zapečatene zabalených zvukových alebo obrazových záznamov a počítačových softvérov, ak Spotrebiteľ otvoril obal po doručení; - v prípade výrobkov, ktoré boli vyrobené na žiadosť spotrebiteľa alebo ktoré sú pre spotrebiteľa jasne personalizované.

 

7.1 POSTUP PRI UPLATNENÍ PRÁVA O ODSTÚPENIE

 

7.1.1 Ak máte v úmysle uplatniť svoje Spotrebiteľské právo na odstúpenie od zmluvy, musíte Poskytovateľovi služieb zaslať jasné vyhlásenie o svojom úmysle odstúpiť (napr. Poštou alebo elektronickou formou poslaného listu) pomocou kontaktných údajov uvedených na začiatku týchto zmluvných podmienok.

 

Spotrebiteľ uplatní svoje právo na odstúpenie od zmluvy v stanovenej lehote, ak zašle Poskytovateľovi oznámenie o odstúpení od zmluvy v lehote uvedenej vyššie.

 

7.1.2. Pre uplatnenie práva na odstúpenie Spotrebiteľ musí dokázať, že svoje právo na odstúpenie od zmluvy uplatnil v súlade s ustanoveniami uvedenými v oddiele 7.

 

7.1.3. V oboch prípadoch Poskytovateľ služieb e-mailom bezodkladne potvrdí prijatie oznámenia Spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy.

 

7.1.4. V prípade písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy musí Spotrebiteľ poslať svoju žiadosť Poskytovateľovi služieb do 14 kalendárnych dní (vrátane).

 

7.1.5. Na overenie dodržania lehoty Poskytovateľ služieb zohľadní: v prípade poslania žiadosti poštou dátum odoslania, v prípade oznámenia e-mailom, čas a dátum odoslania e-mailu.

 

Spotrebiteľ musí poslať list doporučene, aby sa dal vierohodne overiť dátum odoslania.

 

7.1.6. V prípade odstúpenia Spotrebiteľ musí vrátiť objednaný výrobok Poskytovateľovi služieb bez zbytočného odkladu, maximálne však do 14 dní odo dňa oznámenia o odstúpení.

 

7.1.7. Lehota sa považuje za splnenú, ak Spotrebiteľ pošle (podá cez poštu alebo predá produkt kuriérovi, ktorý on objednal) pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

 

7.1.8. Náklady na vrátenie produktu na adresu Poskytovateľa služieb hradí spotrebiteľ, okrem prípadov, keď Poskytovateľ služieb súhlasil hradiť tieto náklady.

 

Poskytovateľ služieb na žiadosť Spotrebiteľa zabezpečí spiatočnú prepravu, avšak náklady na vrátenie organizované Poskytovateľom služieb znáša Spotrebiteľ. Poskytovateľ služieb v takýchto prípadoch len pomáha Spotrebiteľovi v zabezpečení spiatočnej prepravy, avšak poplatky späté s dopravou musí hradiť Spotrebiteľ. Požiadavky Spotrebiteľa ohľadne tejto prepravy sú prijaté zákazníckym servisom Poskytovateľa služieb.

7.1.9. Poskytovateľ služieb nevyzdvihne balík vrátený pri dodaní na dobierku. Okrem nákladov na vrátenie produktu Spotrebiteľ v súvislosti so zrušením nehradí žiadne ďalšie náklady.

 

7.1.10. Ak Spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, Poskytovateľ služieb okamžite (ale najneskôr do 14 dní od prijatia oznámenia o odstúpení od zmluvy) uhradí hodnotu výrobku, vrátane dopravy (zaplatenej za dodanie), okrem prípadných ďalších nákladov, ktoré vznikli z toho, že spotrebiteľ si vybral iný spôsob dopravy, ako je najlacnejší štandardný spôsob dopravy ponúkaný poskytovateľom služieb.

 

Poskytovateľ služieb je oprávnený zadržať vrátenie platby, až kým nedostane produkt späť alebo kým spotrebiteľ vierohodne nepreukáže, že bol poslaný späť: poskytovateľ služieb berie na vedomie skorší dátum.

 

7.1.11. Poskytovateľ služieb použije na vrátenie platby ten istý spôsob platby, aký sa použil pri pôvodnej transakcii, okrem prípadov, keď Spotrebiteľ výslovne požiada s použitím iného spôsobu platby; v dôsledku uplatnenia inej metódy vrátenia platby nebudú spotrebiteľovi účtované žiadne ďalšie náklady.

 

 

7.1.12. Spotrebiteľ sa považuje zodpovedným za akékoľvek zníženie hodnoty produktu, ktoré vzniklo v dôsledku použitia nad rámec toho, čo je z povahy a vlastností produktu primerané.

 

7.1.13. Ak Spotrebiteľ uplatní svoje právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní služieb po uzatvorení zmluvy, tak pri vyrovnaní musí uhradiť poskytovateľovi služby jeho primerané náklady.

 

 7.1.14. Poskytovateľ služieb môže požadovať náhradu za akékoľvek zníženie hodnoty produktu alebo primeraných nákladov vyplývajúcich z používania nad rámec použitia potrebného na určenie povahy, vlastností a fungovania produktu – ak na výslovnú žiadosť Spotrebiteľa o ukončenie zmluvy pred uplynutím doby jeho platnosti.

 

8. ZÁRUKA

8.1. Povinná záruka

8.1.1. Na výrobky Poskytovateľa služieb sa vzťahuje Občiansky zákonník a Nariadenie vlády č. 151/2003. (IX. 22.), z čoho vyplýva, že počas záručnej doby bude Poskytovateľ služieb zbavení zodpovednosti, iba v takom prípade, ak preukáže, že chyba bola spôsobená nesprávnym použitím produktu.

 

8.1.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa skutočného dodania produktu, to znamená, dodania produktu Spotrebiteľovi alebo odo dňa uvedenia do prevádzky poskytovateľom služieb alebo jeho zástupcom.

 

Spotrebné predmety dlhodobej spotreby sa podľa nariadenia vlády č. 151/2003. (IX.22.) považujú za výrobky dlhodobej spotreby, pre ktoré zákon ustanovuje povinnú záručnú lehotu jeden rok. (Vecná) pôsobnosť nariadenia sa uplatňuje iba na výrobky predávané na základe novej spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej v Maďarsku a uvedené na zozname v prílohe k nariadeniu.

 

Pod záruku nespadajú vady, ktoré sú zapríčinené po dodaní produktu zákazníkovi, ako napríklad taká vada, ktorá bola spôsobená:

 

- nesprávnym uvedením do prevádzky (okrem prípadov, ak uvedenie do prevádzky vykonal Poskytovateľ služby alebo jeho zástupca; alebo ak je nesprávne uvedenie do prevádzky spôsobené preukázateľnou chybou v návode na obsluhu)

 

- nesprávnym použitím, nedodržaním pokynov na použitie, - nesprávnym skladovaním, nesprávnou manipuláciou, poškodením.

 

 

V prípade poruchy, na ktorú sa vzťahuje záruka, Spotrebiteľ:

 

– Môže najmä vyžadovať opravu alebo výmenu tovaru podľa svojho výberu, pokiaľ nie je nerealizovateľné splniť tento vybraný záručný nárok, alebo ak by to nespôsobilo neprimerané dodatočné náklady pre Poskytovateľa služieb v porovnaní s uspokojením iného reklamačného nároku, berúc do úvahy bezchybnú hodnotu produktu, závažnosť porušenia zmluvy a spôsobenú škodu Spotrebiteľovi v dôsledku splnenia reklamácie.

 

- ak Poskytovateľ služby nebude schopný splniť opravu alebo výmenu v lehote primeranej jeho povinnosti, zodpovedajúcej záujmom Spotrebiteľa, alebo ak záujem Spotrebiteľa o opravu alebo výmenu zanikol, Spotrebiteľ – si môže vybrať – môže požadovať pomerné zníženie kúpnej ceny, opraviť vadu sám alebo s niekým iným na náklady Poskytovateľa služieb alebo môže od zmluvy odstúpiť. Odstúpenie od zmluvy kvôli malej bezvýznamnej vade je bezpredmetné.

 

Ak Spotrebiteľ uplatní svoju žiadosť na výmenu produktu do troch pracovných dní od zakúpenia (uvedenia do prevádzky) z dôvodu vady produktu, Poskytovateľ služby musí vymeniť produkt za predpokladu, že vada zabraňuje správnemu využívaniu produktu.

 

Opravy alebo výmeny sa uskutočňujú v primeranej lehote, pričom sa zohľadní povaha produktu a jeho určené využitie, v najlepšom záujme Spotrebiteľa. Poskytovateľ služieb sa vynasnaží dokončiť opravu alebo výmenu do 15 dní.

 

Počas opravy sa môžu do produktu pridávať iba nové súčiastky.

 

Čas, počas ktorej zákazník nemôže používať výrobok na určený účel, sa do záručnej doby nezahŕňa. Záručná doba na vymenený (opravený) produkt (alebo na jeho časť) sa obnoví.

 

8.1.3. Náklady spojené s plnením záručných povinností hradí Poskytovateľ služieb.

 

8.1.4. Poskytovateľ služieb je oslobodený od záručnej povinnosti iba vtedy, ak preukáže, že príčina poruchy nastala po záruke.

 

8.1.5. Spotrebiteľ však nie je oprávnený súčasne vymáhať záruku na trvanlivosť a záruku na samotný produkt na jednu a tú istú chybu. Bez ohľadu na tieto obmedzenia má kupujúci práva vyplývajúce z tejto záruky bez ohľadu na práva uvedené v častiach 9.1 a 9.2.

 

8.1.6. Záruka nemá vplyv na zákonné práva zákazníka, uplatniť si záručné a odškodňovacie práva.

 

8.1.7. V prípade sporu medzi stranami, ktorý nemožno urovnať zmierom, môže Spotrebiteľ iniciovať súdne konanie podľa bodu 12.2.

 

8.2. Dobrovoľná záruka

.8.2.1. Poskytovateľ služieb drží záruku na produkty, ktoré predáva na webovej stránke, na obdobie uvedené v popise produktu, ktoré môže byť dlhšie ako obdobie uvedené v nariadení vlády. Poskytovateľ služieb oznámi záručnú lehotu pre každý produkt najneskôr v deň prevzatia produktu zákazníkom na dodanom záručnom liste (záručný list).

 

9. ZÁRUKA NA TRVANLIVOSŤ

9.1 Záruka na trvanlivosť služby

9.1.1. V prípade chybného plnenia Poskytovateľa služby môže Zákazník uplatniť voči Poskytovateľovi záruku. V prípade spotrebiteľskej zmluvy môže zákazník uplatniť svoje nároky na záruku do 2 rokov od dátumu prijatia, za vady produktu, ktoré existovali v čase dodania produktu. Po dvojročnej premlčacej dobe nemôže zákazník uplatniť svoje reklamácie.

 

9.1.2. V prípade zmluvy, ktorá nie je uzatvorená spotrebiteľom, môže žiadateľ uplatniť svoje nároky na záruku v lehote jedného roka od dátumu prijatia.

 

9.1.3. Zákazník môže – podľa vlastného výberu – požadovať opravu alebo výmenu, pokiaľ nie je splnenie jeho požiadavky nemožné alebo by poskytovateľovi služby prinieslo neprimerané dodatočné náklady.

 

Pokiaľ o opravu alebo výmenu zákazník nepožiadal alebo nemohol požiadať, zákazník môže požadovať pomerné zníženie kúpnej ceny, opraviť vadu sám alebo s niekým iným na náklady Poskytovateľa služieb alebo môže od zmluvy odstúpiť. Odstúpenie od zmluvy kvôli malej bezvýznamnej vade je bezpredmetné.

 

 

9.1.4. Zákazník môže prevádzať záruku z jedného zo svojich vybraných spotrebných materiálov na druhý, ale náklady na aktualizáciu znáša sám, okrem prípadov keď prenesenie bolo odôvodnené alebo na to dal dôvod Poskytovateľ služieb.

 

9.1.5. Od zákazníka sa vyžaduje, aby o chybe bezodkladne informoval poskytovateľa služieb, najneskôr však do dvoch mesiacov od zistenia poruchy.

 

9.1.6. Zákazník môže uplatniť svoj nárok na záruku priamo voči Poskytovateľovi služieb.

 

9.1.7. Na uplatnenie vašej záruky do šiestich mesiacov od uzavretia zmluvy, okrem nahlásenia chyby nie sú potrebné iné úkoly. Platí to pokiaľ zákazník potvrdí, že si produkt zakúpili od poskytovateľa služieb (poskytnutím faktúry alebo kópie faktúry).

 

Poskytovateľ služieb bude oslobodený od záruky iba v takom prípade, ak vyvráti túto skutočnosť, tj. preukáže, že vada produktu sa vyskytla po jeho odovzdaní zákazníkovi. Ak Poskytovateľ služby dokáže preukázať, že príčina poruchy bola spôsobená vinou, ktorá je pripísateľná Zákazníkovi, nie je povinný akceptovať reklamáciu zo strany Zákazníka.

 

Po uplynutí šiestich mesiacov od dátumu plnenia je však zákazník povinný sám preukázať, že vada, ktorú zistil, bola prítomná v čase plnenia.

 

 

9.2. Záruka na trvanlivosť produktu

9.2.1. V prípade vady produktu (hnuteľnej veci) môže zákazník, ktorý je spotrebiteľom, uplatniť svoje práva alebo svoju žiadosť podľa bodu 9.1. tejto zmluvy.

 

9.2.2. Zákazník však nie je oprávnený uplatniť si súčasne nárok na záruku a záruku na trvanlivosť produktu za jednu a tú istú chybu.

 

Ak je však reklamácia záruky na trvanlivosť produktu účinne uplatnená, zákazník môže uplatniť svoj nárok na záruku za výrobok za vymenený produkt alebo opravený diel voči výrobcovi.

 

9.2.3. Ako nárok na záruku na produkt môže zákazník požadovať opravu alebo výmenu chybného produktu. Vadu výrobku musí zákazník preukázať v prípade uplatnenia záruky na výrobok.

 

9.2.4. Produkt sa považuje za chybný, ak nespĺňa kvalitatívne požiadavky platné v čase uvedenia na trh alebo ak nemá charakteristiky uvedené v popise výrobcu.

 

9.2.5. Zákazník môže uplatniť svoj nárok na záruku na výrobok do dvoch rokov od uvedenia produktu na trh výrobcom. Po uplynutí tejto lehoty stratí svoj nárok. Zákazník je povinný informovať výrobcu o chybe ihneď po zistení chyby.

 

Akákoľvek vada oznámená do dvoch mesiacov od zistenia závady sa považuje za oznámenú bezodkladne. Spotrebiteľ je zodpovedný za škody spôsobené oneskorením oznámenia.

 

9.2.6. Zákazník môže uplatniť záruku na výrobok proti výrobcovi alebo distribútorovi hnuteľného tovaru (poskytovateľ služieb).

 

9.2.7. Výrobca a distribútor výrobku je v zmysle Občianskeho zákonníka výrobca.

 

9.2.8. Výrobca, distribútor (poskytovateľ služieb) je oslobodený od svojej záručnej povinnosti za výrobok, iba ak môže preukázať, že:

• výrobok nebol vyrobený alebo predaný v rámci svojej podnikateľskej činnosti, alebo

• vada nebola v čase uvedenia na trh rozpoznateľná podľa stavu vedy a techniky alebo

• vada výrobku je výsledkom uplatnenia zákonných alebo regulačných požiadaviek.

 

9.2.9. Výrobcovi, distribútorovi (poskytovateľovi služieb) stačí preukázať jeden dôvod pre oslobodenie od záruky.

 

10. ZODPOVEDNOSŤ

10.1. Informácie na Webovej stránke boli zverejnené v dobrej viere, slúžia však iba na informačné účely a Poskytovateľ služieb nezodpovedá za správnosť alebo úplnosť informácií.

10.2. Zákazník môže používať webovú stránku výlučne na svoju vlastnú zodpovednosť a súhlasí s tým, že poskytovateľ služieb nezodpovedá za materiálne alebo nemateriálové škody, ktoré vzniknú úmyselne, s hrubou nedbanlivosťou alebo trestným činom počas jeho používania, okrem zodpovednosti za porušenie zmluvy, ktorá poškodzuje život alebo zdravie.

 

10.3. Poskytovateľ služieb sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti za správanie užívateľov na webovej stránke.

 

Zákazník je výhradne a v plnej miere zodpovedný za svoje správanie, pri porušení zákonov bude poskytovateľ služieb plne spolupracovať s úradujúcimi orgánmi pri vyšetrovaní porušení.

 

10.4. Stránky služieb môžu obsahovať odkazy na iných poskytovateľov služieb. Poskytovateľ služieb nezodpovedá za postupy ochrany osobných údajov ani za iné činnosti týchto poskytovateľov služieb.

 

10.5. Poskytovateľ služieb je oprávnený, ale nie povinný, overovať akýkoľvek obsah sprístupnený Zákazníkmi počas používania Webovej stránky a je oprávnený, ale nie je povinný hľadať známky nezákonnej činnosti vo vzťahu k publikovanému obsahu.

 

10.6. Vzhľadom na globálny charakter internetu, zákazník súhlasí, že bude pri používaní webovej stránky viazaný platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi.

 

Ak podľa právnych predpisov štátu zákazníka nie je povolená akákoľvek činnosť súvisiaca s používaním tejto webovej stránky, za jej použitie nesie výlučnú zodpovednosť zákazník.

 

10.7. Ak zákazník zistí na webe nevhodný obsah, bezodkladne o tom informuje poskytovateľa služieb. Ak poskytovateľ služieb považuje poskytnutú informáciu za odôvodnenú, je oprávnený informácie okamžite vymazať alebo upraviť.

 

11, AUTORSKÉ PRÁVA

11.1. Táto webová stránka je chránená autorským právom.

 

 

Poskytovateľ služieb je držiteľom autorských práv alebo jeho oprávneným užívateľom na všetok obsah zobrazený na webovej stránke a na službách dostupných prostredníctvom tejto webovej stránky: všetkých grafických a iných materiálov, rozloženia, úprav, použitého softvéru, nápadu a realizácií a iných riešení.

 

11.2. Ukladať, zdieľať, prípadne využívať obsah na komerčné účely alebo tlačiť obsah Webovej stránky a jej určitých častí na súkromné účely je dovolené len s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa služieb.

 

Akékoľvek použitie mimo súkromného použitia, ako je ukladanie, prenášanie, publikovanie, sťahovanie alebo komerčné využitie je povolené len s predchádzajúcim písomným súhlasom poskytovateľa služieb.

 

 

 

11.3. Okrem práv výslovne stanovených v týchto VZP ani registrácia, používanie webovej stránky, ani žiadne ustanovenie VZP neoprávňujú zákazníka na použitie obchodného mena alebo ochrannej známky, ktorá sa na webovej stránke nachádza.

 

Okrem účelu zobrazovania webovej stránky na určený účel, za účelom dočasného kopírovania a súkromného kopírovania sa vytvorený obsah a dizajn nemôžu bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa služieb používať ani využívať iným spôsobom.

 

12. MOŽNOSTI SŤAŽNOSTÍ

12.1. Správa sťažností

Zákazník môže podať sťažnosť na produkt alebo na poskytovateľa služieb prostredníctvom týchto kontaktných údajov:

 

Zákaznícka podpora

• Otváracie hodiny zákazníckej služby: pondelok - piatok od 9:00 do 17:00

• E-mail:  info@tetovaciatechnika.sk

 

 

Zákazník môže podať sťažnosť na produkt alebo na činnosť prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v článku 12.1.

 

V súlade s platnými právnymi predpismi poskytovateľ služieb bezodkladne prešetrí ústnu sťažnosť (v obchode),a podľa potreby a možností, ak to jeho povaha umožňuje, to aj vyrieši.

 

Ak Zákazník nesúhlasí s vybavením sťažnosti alebo nie je možné okamžité vyšetrenie sťažnosti, Poskytovateľ služieb sťažnosť a jej postavenie bezodkladne zaznamená. V prípade osobne oznámenej ústnej sťažnosti ju odovzdá zákazníkovi priamo osobne, v prípade sťažnosti zadanej telefonicky sa zákazníkovi zašle záznam sťažnosti v rovnakom čase ako vecná odpoveď uvedená v časti o písomnej sťažnosti a potom bude postupovať v súlade s ustanoveniami písomnej sťažnosti.

 

Poskytovateľ služieb zaznamenáva ústnu sťažnosť na telefóne s identifikačným číslom objednávky, čo uľahčuje vyhľadanie sťažnosti.

 

Poskytovateľ služieb preskúma písomnú sťažnosť a odpovie na ňu do tridsiatich dní od jej prijatia a zabezpečí, aby zákazníkovi bola odpoveď poslaná. Ak poskytovateľ služby sťažnosť zamietne, svoje stanovisko odôvodní vo svojej vecnej odpovedi na zamietnutie.

 

Poskytovateľ služieb uchováva zápisnicu o sťažnosti a kópiu odpovede päť rokov.

 

Poskytovateľ služieb akceptuje námietky Zákazníka prostredníctvom priamych kontaktných údajov uvedených v bode 12.1. počas otváracích hodín zákazníckej služby.

 

12.2. Ďalšie právne prostriedky

V prípade, že akýkoľvek spotrebiteľský spor medzi poskytovateľom služieb a zákazníkom nebude vyriešený počas rokovaní s poskytovateľom služieb, má zákazník k dispozícii tieto právne prostriedky:

 

• Sťažnosť na spotrebiteľské orgány.

 

Ak zákazník zistí porušenie svojich spotrebiteľských práv, je oprávnený podať sťažnosť príslušnému orgánu na ochranu spotrebiteľa v mieste svojho bydliska. Po zvážení sťažnosti orgán rozhodne o postupe vedenia ochranného konania.

 

• Zmierovací orgán.

 

Na účely mimosúdneho urovnania spotrebiteľských sporov týkajúcich sa kvality, bezpečnosti a uplatňovania pravidiel zodpovednosti za škodu spôsobenú výrobkom, ako aj na uzavretie a plnenie zmluvy, môže zákazník začať konanie s profesionálnym zmierovacím orgánom.

 

Kontaktné údaje zmierovacieho orgánu v Budapešti:

 

• 1016 Budapešť, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

• Poštová adresa: 1253 Budapest, Pf.: 10.

• E-mailová adresa: bekelteto.testulet@bkik.hu

• Fax: 06 (1) 488 21 86

• Telefón: 06 (1) 488 21 31

 

- Súdne konanie.

Zákazník má nárok na to, aby jeho nárok vyplývajúci zo spotrebiteľského sporu bol predložený na súd v občianskoprávnom konaní v súlade s oddielom IV zákona o občianskom zákonníku z roku 1959. a zákona V z roku 2013 o občianskom súdnom poriadku.

13. ĎALŠIE USTANOVENIA

13.1. Webový obchod info@tetovaciatechnika.sk

 je informačný systém založený na Linux / PHP s dobrou úrovňou bezpečnosti a zabezpečenia. Odporúčame Vám ale vykonať nasledujúce preventívne opatrenia: používať antivírusový a spywarový softvér s aktuálnou databázou, inštalovať aktualizácie zabezpečenia operačného systému.

 

Nákup na webovej stránke vyžaduje, aby si zákazník bol vedomý technických obmedzení internetu a aby akceptoval možné chyby v technológii.

 

13.2. Poskytovateľ služieb bude obsluhovať objednávky v špecializovaných predajniach a online obchodoch, iba na množstvá používané v domácnosti.

 

13.3. Poskytovateľ služieb je oprávnený kedykoľvek jednostranne zmeniť podmienky týchto VZP. Poskytovateľ služieb informuje užívateľov o zmenách cez e-mail skôr, ako nadobudnú účinnosť. Keď sa tieto zmeny prejavia, registrovaní užívatelia ich musia výslovne prijať pri prihlásení na stránku, aby bola stránka použiteľná.

 

 

Informácie o správe údajov

INFORMÁCIE O SPRÁVE ÚDAJOV


Radič

Názov HD  Fast Rent Kft.

Ústredie: 1139 Budapest, Röppentyű utva 65-67. 2/202

Poštová adresa, vybavovanie sťažností: 1139 Budapest, Röppentyű utva 65-67. 2/202

E-mail: info@tetovaciatechnika.sk

Telefónne číslo: + 421233070471

Webová stránka: www.tetovaciatechnika.sk

Poskytovateľ hostingu

Názov: RACKFOREST INFORMATIKAI KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ ÉS TANÁCSADÓ KFT.

Poštová adresa: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 11., 5. em. B05001

Telefónne číslo: + +36 1 211 0044

Opis spracovania údajov vykonaného počas prevádzky internetového obchodu

Informácie o používaní súborov cookie

Čo je koláčik?

Prevádzkovateľ používa pri návšteve webovej stránky takzvané súbory cookie. Súbor cookie je súbor informácií, ktoré naša webová stránka odosiela do vášho prehliadača s cieľom uložiť určité nastavenia, uľahčiť používanie našich webových stránok a prispieť k zhromažďovaniu niektorých relevantných štatistických informácií o našich návštevníkoch.

Niektoré súbory cookie neobsahujú osobné údaje a nie sú vhodné na identifikáciu jednotlivého používateľa, ale niektoré z nich obsahujú jedinečný identifikátor – tajnú, neúmyselne generovaný postupnosť čísel – ktorú vaše zariadenie ukladá na zabezpečenie vašej identifikácie. Trvanie každého súboru cookie je popísané v príslušnom popise každého súboru cookie.

Právne zázemie a právny základ pre súbory cookie:

Právnym základom pre spracovanie je váš súhlas podľa článku 6 ods.

Hlavnými črtami súborov cookie používaných na webovej stránke sú:

Google Adwords cookieKeď niekto navštívi naše stránky, návštevníka cookie ID sa pridá do remarketingového zoznamu. Spoločnosť Google používa súbory cookie, ako sú napríklad súbory cookie NID a SID, na prispôsobenie reklám v službách Google, ako je napríklad Vyhľadávanie Google. Tieto súbory cookie napríklad používate na zapamätanie si nedávnych vyhľadávaní, vašich minulých interakcií s reklamami jednotlivých inzerentov alebo výsledkami vyhľadávania a vašich návštev webových stránok inzerentov. Sledovanie konverzií v službe AdWords používa súbory cookie. Ak chcete sledovať predaj a iné konverzie z vašej reklamy, súbory cookie uložíte do počítača používateľa, keď táto osoba klikne na reklamu. Niektoré bežné použitia súborov cookie zahŕňajú výber reklám na základe toho, čo je relevantné pre používateľa, zlepšenie prehľadov výkonnosti kampane a zabránenie zobrazovaniu reklám, ktoré si používateľ už prezeral.

Súbor cookie služby Google Analytics:Google Analytics je analytický nástroj spoločnosti Google, ktorý pomáha vlastníkom webových stránok a aplikácií získaťpresnejší obraz o aktivitách svojich návštevníkov. Služba môže používať súbory cookie na zhromažďovanie informácií a vykazovanie štatistických údajov o vašom používaní webovej stránky bez individuálnej identifikácie návštevníkov spoločnosti Google. Hlavným súborom cookie, ktorý používa služba Google Analytics, je súbor cookie __ga“. Okrem prehľadov zo štatistík používania webových stránok sa služba Google Analytics spolu s niektorými súbormi cookie s reklamami opísanými vyššie môže použiť aj na zobrazovanie relevantnejšie reklamy v produktoch Google (napríklad vo Vyhľadávaní Google) a na webe.

Remarketingové súbory cookie: Môžu sazobraziť bývalýmnávštevníkom alebo používateľom pri prehliadaní iných stránok v Obsahovej sieti Google alebo pri vyhľadávaní výrazov súvisiacich s ich produktmi alebo službami

Súbory cookie nevyhnutne potrebné na prevádzku:Tieto súbory cookie sú nevyhnutné pre používaniewebovej stránky a umožňujú vám používať základné funkcie webovej stránky. Pri ich absencii vám mnohé funkcie lokality nebudú k dispozícii. Životnosť týchto typov súborov cookie je obmedzená na trvanie relácie.

Súbory cookie na zlepšenie vášho používania: Tieto súbory cookie zhromažďujú informácie o používaní webovej stránky používateľom, napríklad o tom, ktoré stránky navštevujete najčastejšie alebo aké chybové hlásenie dostanete z webovej stránky. Tieto súbory cookie nezhromažďovali informácie identifikujúce návštevníka, t. j. pracujú s úplne všeobecnými anonymnými informáciami. Údaje získané z nich sa použijú na zlepšenie výkonnosti webovej stránky. Životnosť týchto typov súborov cookie je obmedzená na trvanie relácie.

Súbor cookie relácie: Tieto súbory cookie ukladajú polohu návštevníka, jazyk prehliadača, platobnú menu, životnosť zatvorenia prehliadača alebo až 2 hodiny.

Referer cookies: Zaznamenávajú externú stránku, z ktorej návštevník prišiel na stránku. Ich životnosť trvá až do zatvorenia prehliadača.

Naposledy zobrazený súbor cookie produktu: Zaznamenáva produkty, ktoré si návštevník naposledy pozrel. Majú životnosť 60 dní.

Naposledy zobrazená kategória cookie: Zaznamenali ste poslednú kategóriu, ktorú ste si prezerali. Má životnosť 60 dní.

Odporúčané produkty cookie: Vo funkcii „odporučiť môjmu priateľovi“ zaznamenáte zoznam produktov, ktoré chcete odporučiť. Má životnosť 60 dní.

Mobilná verzia, dizajn cookie: Detekuje zariadenie používané návštevníkom a prepne na úplné zobrazenie v mobile. Má životnosť 365 dní.

Cookie prijatie cookie: Po príchode na stránku, súhlasíte cookie skladovanie oznámenia v okne varovania. Má životnosť 365 dní.

Basket cookie: Zaznamenáva produkty umiestnené v košíku. Má životnosť 365 dní.

Súbor cookie smart ponuky: Zaznamenáva podmienky zobrazovania inteligentných ponúk (napr. či už bol návštevník na stránke, ak má objednávku). Má životnosť 30 dní.

Facebook pixel (Facebook cookie)Facebook pixel je kód, ktorý sa používa na správu o konverziách na webových stránkach, na vytváranie publika a vlastník webu dostávapodrobné prehľady o používaní webovej stránky návštevníkmi. Pomocou pixelov Facebooku môžete zobrazovať prispôsobené ponuky a reklamy návštevníkom webových stránok na Facebooku. Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook nájdete tu: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Ak neakceptujete používanie súborov cookie, niektoré funkcie vám nebudú k dispozícii. Ďalšie informácie o odstraňovaní súborov cookie nájdete v nasledujúcich prepojeniach:

Údaje spracované na uzatváranie a plnenie zmlúv

S cieľom uzatvárať zmluvy a plniť sa môže uskutočniť niekoľko prípadov spracovania údajov. Upozorňujeme, že spracovanie údajov v súvislosti s vybavovaním sťažností a riadením záruky sa uskutoční len vtedy, ak použijete jedno z týchto práv.

Ak nenakupujete prostredníctvom internetového obchodu, ste len návštevníkom internetového obchodu, môžete podliehať spracovania marketingových údajov, ak nám dáte súhlas na marketingové účely.

Spracovanie údajov na účely uzatvárania zmlúv a plnenia podrobnejšie:

Kontakt

Ak nás napríklad kontaktujete e-mailom, kontaktným formulárom alebo telefonicky o produkte.

Predchádzajúci kontakt je voliteľný, vždy si môžete objednať z internetového obchodu bez toho, aby ste tak urobili.


Spracované údaje

Informácie, ktoré poskytnete počas kontaktu.

Trvanie spracovania údajov

Údaje sa budú spracovávať len do konca kontaktu.

Právny základ pre spracovanie

Váš dobrovoľný súhlas, ktorý poskytnete Prevádzkovateľovi, nás kontaktuje. [Článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia]

Registrácia na webových stránkach

Uložením údajov poskytnutých počas registrácie môže Prevádzkovateľ poskytnúť pohodlnejší servis (napr. údaje dotknutej osoby sa nemusia pri nákupe znovuposkytovať). Registrácia nie je podmienkou uzatvárania zmlúv

Spracované údaje

V priebehu spracovania údajov Prevádzkovateľ spravuje vaše meno, adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu, charakteristiky zakúpeného produktu a čas nákupu.

Trvanie spracovania údajov

Kým váš súhlas nebude odvolaný.

Právny základ pre spracovanie

Váš dobrovoľný súhlas, ktorý poskytnete Prevádzkovateľovi registrujú [článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia]

Spracovanie objednávky

Spracovanie objednávok si vyžaduje činnosti v oblasti správy údajov s cieľom splniť

Spracované údaje

V priebehu spracovania údajov Prevádzkovateľ spravuje vaše meno, adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu, charakteristiky zakúpeného produktu, číslo objednávky a čas nákupu.

Ak zadáte objednávku do internetového obchodu, spracovanie údajov a doručovanie údajov sú nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

Trvanie spracovania údajov

Údaje sa budú spracúvať 5 rokov podľa premlčacej lehoty.

Právny základ pre spracovanie

Plnenie zmluvy. [Článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia]

Vystavte faktúru

Proces správy údajov sa vykonáva s cieľom vystavovať faktúru v súlade so zákonom a plniť povinnosť viesť účtovné doklady. Podľa § 169 ods.

Spracované údaje

Meno, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo.

Trvanie spracovania údajov

Vystavané faktúry sa uchovávajú 8 rokov odo dňa vystavenia faktúry podľa § 169 ods.

Právny základ pre spracovanie

Podľa § 159 ods.

Správa údajov týkajúca sa prepravy tovaru

Proces spracovania údajov sa vykonáva s cieľom dodať objednaný výrobok.

Spracované údaje

Meno, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo.

Trvanie spracovania údajov

Prevádzkovateľ spravuje údaje počas trvania dodania objednaného tovaru.

Právny základ pre spracovanie

Plnenie zmluvy [Spracovanie podľa článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia].

Príjemcovia a spracovatelia spracovania údajov týkajúcich sa prepravy tovaru

Meno príjemcu: Csomagpont Logisztika Korlátolt Felelősségű Társaság

Sídlo adresáta: 1067 Budapest, Szondi utca 15. pinceszint

Telefónne číslo príjemcu:  +36 30 923 5157

E-mailová adresa príjemcu: info@csomagpont.com

Webová lokalita príjemcu:  http://www.csomagpont.com

Kuriérska služba sa podieľa na dodaní objednaného tovaru na základe zmluvy s Prevádzkovateľom. Kuriérska služba vybavuje prijaté osobné údaje v súlade s informáciami o správe údajov dostupnými na jej webovej stránke. 

Správa záruk

Proces spracovania údajov sa vykonáva na riešenie záručných sťažností. Ak ste požiadali o správu záruky, spracovanie údajov a zber údajov sú nevyhnutné.

Spracované údaje

Meno zákazníka, telefónne číslo, e-mailová adresa, obsah sťažnosti.

Trvanie spracovania údajov

Záručné sťažnosti sa podľa zákona o ochrane spotrebiteľa uchovávajú 5 rokov.

Právny základ pre spracovanie

Či už je vaše dobrovoľné rozhodnutie prijaté v prípade riadenia záruky, ale ak nás kontaktujete, sme povinní uchovávať sťažnosť 5 rokov v súlade s § 17/A ods.

Vybavovanie iných sťažností spotrebiteľov

Proces správy údajov sa vykonáva s cieľom riešiť sťažnosti spotrebiteľov. Ak ste nám podali sťažnosť, spracovanie a poskytovanie údajov je nevyhnutné.

Spracované údaje

Meno zákazníka, telefónne číslo, e-mailová adresa, obsah sťažnosti.

Trvanie spracovania údajov

Záručné sťažnosti sa podľa zákona o ochrane spotrebiteľa uchovávajú 5 rokov.

Právny základ pre spracovanie

Či už je vaším dobrovoľným rozhodnutím nás kontaktovať, ale ak nás kontaktujete, sme povinní uchovávať sťažnosť 5 rokov podľa § 17/A ods.

Údaje spracované v súvislosti s overením súhlasu

Pri registrácii, objednávaní, registrácii bulletinov bude IT systém uchovávať IT údaje týkajúce sa súhlasu s budúcou pravdepodobnosťou.

Spracované údaje

Dátum súhlasu a IP adresa dotknutej osoby.

Trvanie spracovania údajov

Vzhľadom na zákonné požiadavky sa súhlas musí overiť neskôr, takže trvanie uchovávania údajov sa uchováva po dobu obmedzenia po skončení spracovania.

Právny základ pre spracovanie

Článok 7 ods. [Článok 6 ods. 1 písm. c) nariadenia]

Správa marketingových údajov

Správa údajov súvisiaca s odosielaním noveniek

Spracované údaje

Meno, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo.

Trvanie spracovania údajov

Pokiaľ nie je súhlas dotknutej osoby odvolaný.

Právny základ pre spracovanie

Váš dobrovoľný súhlas, ktorý je daný Prevádzkovateľovi prihlásením sa na odber bulletinu [článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia]

Spracovanie údajov súvisiace s odosielaním a zobrazovaní personalizovanej reklamy

Spracované údaje

Meno, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo.

Trvanie spracovania údajov

Kým váš súhlas nebude odvolaný.


Právny základ pre spracovanie

Váš dobrovoľný, samostatný súhlas, ktorý dáte Prevádzkovateľovi počas zaznamenávania údajov [článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia]

Remarketing

Spracovanie údajov sa vykonáva ako remarketingová aktivita prostredníctvom súborov cookie.

Spracované údaje

Informácie spracovávané súbormi cookie uvedených v oznámení o súboroch cookie.

Trvanie spracovania údajov

Obdobie uchovávania údajov pre konkrétny súbor cookie, viac informácií je k dispozícii tu:

Všeobecné oznámenie o súboroch cookie spoločnosti Google: https://www.google.com/policies/technologies/types/

Google Analitycs Prehľad:https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu

Facebook prehľad: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

Právny základ pre spracovanie

Váš dobrovoľný súhlas s tým, aby prevádzkovateľ poskytol používanie webovej stránky [článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia).

Lotérie

Proces správy údajov sa vykonáva s cieľom vykonať lotérie.

Spracované údaje

Meno, e-mailová adresa, telefónne číslo.

Trvanie spracovania údajov

Údaje budú vymazané po skončení lotérií, s výnimkou údajov výhercovi, ktoré je Prevádzkovateľ povinný uchovávať 8 rokov podľa zákona o účtovníctve.

Právny základ pre spracovanie

Váš dobrovoľný súhlas, ktorý poskytnete Prevádzkovateľovi prostredníctvom webovej stránky. [Článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia]

Ďalšie spracovanie údajov

Ak si Prevádzkovateľ želá vykonať ďalšie spracovanie, poskytne vopred informácie o základných okolnostiach spracúvania (právny základ a právny základ spracúvania, účel spracovania, rozsah spracúvaných údajov, trvanie spracovania).

Informujeme vás, že Prevádzkovateľ musí vyhovieť písomným žiadostiam orgánov založených na právnej autorite. Prevádzkovateľ zašle informácie o prenosoch infotvu. V súlade s § 15 ods.

Príjemcovia osobných údajov

Spracovanie na uchovávanie osobných údajov

Názov spracovateľa údajov: HD  Fast Rent Kft.

Telefónne číslo: + 421233070471

E-mailová adresa: info@tetovaciatechnika.sk

Miesto: 1139 Budapest, Röppentyű utva 65-67. 2/202

Webová stránka: www.tetovaciatechnika.sk

Spracovateľ údajov vykonáva uchovávanie osobných údajov na základe zmluvy s Prevádzkovateľom. Nemáte právo poznať svoje osobné údaje.

Správa účtovných údajov

Názov spracovateľa údajov: Adó-Panoráma Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság

Dátový procesor sa nachádza na 2013 Pomáz, Panoráma utca 9.

Telefónne číslo dátového procesora:  06302587385

E-mailová adresa spracovateľa údajov je adopanorama@gmail.com

Spracovateľ údajov spolupracuje v účtovných dokladoch na základe písomnej zmluvy s Prevádzkovateľom. Spracovateľ údajov pritom spracuje meno a adresu dotknutej osoby v rozsahu potrebnom na účtovné záznamy za obdobie v súlade s § 169 ods.

Spracovanie fakturácie údajov

Názov spracovateľa údajov: Billingo Technologies Zrt.

 

Spracovateľ dát sa nachádza na 1133 Budapest, Árbóc utca 6. I. emelet

Telefónne číslo spracovateľa údajov:  +36-1/500-9491

E-mailová adresa spracovateľa údajov:  hello@billingo.hu

Webová lokalita spracovateľa údajov: https://www.billingo.hu/

Spracovateľ údajov spolupracuje pri registrácii účtovných dokladov na základe zmluvy s Prevádzkovateľom. Spracovateľ údajov pritom spracuje meno a adresu dotknutej osoby v rozsahu potrebnom na účtovné záznamy za obdobie v súlade s § 169 ods.

.

Spracovanie údajov súvisiacich s online platbou

BANKKARTYA ELFOGADÓ CÉG

Meno spracovateľa: BARION Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Dátový procesor sa nachádza v 2040 Budaörs, Budapesti út 63.

Telefónne číslo dátového procesora:  06-1-489-9100

E-mailová adresa spracovateľa údajov:  barion@barion.com

Webová lokalita spracovateľa údajov: www.barion.com

Spracovateľ údajov sa podieľa na vykonávaní online platby na základe zmluvy s Prevádzkovateľom. Spracovateľ údajov pritom spracuje meno a adresu dotknutej osoby, číslo objednávky a čas v rámci občianskoprávnej premlčacej lehoty.

Vaše práva na spracovanie údajov

V lehote spracovania máte tieto práva, ako sa vyžaduje v nariadení:

 • právo odvolať súhlas
 • prístup k osobným údajom a informáciám o spracovaní údajov
 • právo na opravu
 • obmedzenie spracovania údajov,
 • právo na výmaz
 • právo protestovať
 • Prenosnosť.

Ak si želáte uplatniť svoje práva, bude to spojené s vašou identifikáciou a Prevádzkovateľ s vami bude musieť komunikovať. Preto, aby ste vás mohli identifikovať, budete musieť poskytnúť osobné údaje (ale identifikácia môže byť založená len na údajoch, ktoré o vás prevádzkovateľ aj tak spracuje) a vaša sťažnosť na spracovanie údajov bude k dispozícii na e-mailovom účte Prevádzkovateľa v lehote uvedenej v tomto oznámení v súvislosti so sťažnosťami. Ak ste boli zákazníkom a chceli by ste byť identifikovaní na vybavovanie sťažností alebo riadenie záruky, uveďte svoje id objednávky, aby ste ich identifikovali. Môžeme to použiť na vašu identifikáciu ako zákazníka.

Na sťažnosti týkajúce sa spracovania údajov bude Prevádzkovateľ odpovedať najneskôr do 30 dní.

Právo odvolať súhlas

Máte právo Vami daný súhlas odvolať a Vaše údaje budú bezodkladne vymazané. Upozorňujeme však, že v prípade objednávky, ktorá ešte nebola dokončená, môže odstúpenie od zmluvy viesť k tomu, že vám nebude možné doručiť. Okrem toho, ak už bol nákup ukukusný, nesmieme vymazať fakturačné údaje z našich systémov podľa účtovných požiadaviek a ak máte voči nám dlh, vaše údaje môžeme spracovať na základe oprávneného záujmu na vymáhaní pohľadávky, aj keď je váš súhlas odvolaný.

Prístup k osobným údajom

Máte právo na spätnú väzbu od Prevádzkovateľa o tom, či sa vaše osobné údaje spracúvajú, a ak spracovanie prebieha, máte právo:

 • prístup k spracúvaným a spracúvaným osobným údajom
 • informovať Prevádzkovateľa o týchto informáciách:
  • účely spracovania;
  • kategórie osobných údajov spracúvaných o vás;
  • informácie o príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým prevádzkovateľ osobných údajov zverejňuje alebo bude zverejňovať osobné údaje;
  • plánovanú dĺžku uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na určenie tohto obdobia;
  • vaše právo požiadať Prevádzkovateľa o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, a namietať proti spracovaní takýchto osobných údajov v prípade spracúvania na základe oprávneného záujmu;
  • právo podať sťažnosť adresovanú dozornému orgánu;
  • ak údaje neboli zhromaždené od vás, všetky dostupné informácie o ich zdroji;
  • skutočnosť automatizovaného rozhodovania (ak sa používa) vrátane profilovania a aspoň v takýchto prípadoch informácie o použitej logike a význame takéhoto spracovania a pravdepodobných dôsledkoch pre vás.

Účelom výkonu práva môže byť stanovenie a overenie zákonnosti spracúvania, takže ak sa požaduje niekoľko žiadostí o informácie, prevádzkovateľ môže účtovať primeranú náhradu výmenou za plnenie informácií.

Prevádzkovateľ zabezpečuje prístup k osobným údajom zaslaním osobných údajov a informácií spracúvaných e-mailom po ich identifikovaní. Ak máte registráciu, prístup bude udelený, aby ste mali prístup k osobným údajom, ktoré spracúvate, a overili ich prihlásením sa do vášho používateľského účtu.

Vo svojej žiadosti uveďte, či žiadate o prístup k osobným údajom alebo žiadate o informácie o spracovaní.

Právo na opravu

Na vašu žiadosť máte právo bezodkladne opraviť nepresné osobné údaje o vás.

Právo obmedziť spracovanie

Máte právo obmedziť spracovanie údajov na vašu žiadosť, ak je splnená jedna z nasledujúcich možností:

 • Spochybňujete správnosť osobných údajov, v takom prípade sa obmedzenie vzťahuje na časové obdobie, ktoré umožňuje Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov, ak je možné presné údaje určiť okamžite, obmedzenie sa neuhráde;
 • spracovanie je nezákonné, ale namietate proti vymazaniu údajov z akéhokoľvek dôvodu (napríklad preto, že údaje sú pre vás dôležité pre uplatnenie právneho nároku), takže nežiadate o vymazanie údajov, ale namiesto toho žiadate o obmedzenie ich použitia;
 • Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely určeného spracúvania, ale požadujete od nich, aby predložili, overovali alebo chránili právne nároky; Alebo
 • Namietali ste proti spracovaniu, ale oprávnený záujem Prevádzkovateľa môže odôvodniť aj spracovanie, v takom prípade, kým sa nezišuje, či legitímne dôvody Prevádzkovateľa majú prednosť pred vašimi legitímnymi dôvodmi, spracovanie by malo byť obmedzené.

Ak je spracúvanie obmedzené, takéto osobné údaje sa môžu spracúvať len so súhlasom dotknutej osoby, s výnimkou uchovávania alebo so súhlasom dotknutej osoby, alebo s cieľom uplatniť, vymáhať alebo obhajovať právne nároky alebo chrániť práva inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo pre dôležitý verejný záujem Únie alebo členského štátu.

Prevádzkovateľ vás vopred (najmenej 3 pracovné dni pred zrušením obmedzenia) informuje o zrušení obmedzenia spracúvania údajov.

Právo na výmaz – právo byť zabudnutý

Máte právo, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazál osobné údaje o vás, ak existuje jeden z týchto dôvodov:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich Prevádzkovateľ zhromaždil alebo inak spracoval;
 • Odvolať súhlas môžete e-mailom na adresu zodpovednej osoby Do akejKoľvek oblasti sa vám nič iné ne
 • Namietate proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu a neexistuje žiadny legitímny dôvod (t. j. oprávnený záujem), ktorý by mal prednosť pred spracovaním,
 • Prevádzkovateľ nezákonne spracoval osobné údaje, čo sa stanovilo na základe sťažnosti,
 • osobné údaje sa musia vymazať, aby sa splnila zákonná povinnosť stanovená právom Únie alebo právom členského štátu uplatniteľným na prevádzkovateľa údajov.

Ak Prevádzkovateľ zverejnil spracúvané osobné údaje o vás z akéhokoľvek legitímneho dôvodu a je povinný ich vymazať z niektorého z vyššie uvedených dôvodov, podnikne primerané kroky vrátane technických opatrení, aby informoval ostatných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú údaje, o ktoré ste požiadali, odkazy na príslušné osobné údaje alebo ich kópie, pričom zohľadní dostupnú technológiu a náklady na ich realizáciu. alebo ak chcete odstrániť jeho kópiu.

Vypustenie sa neuplatňuje, ak je spracovanie potrebné:

 • uplatňovať právo na slobodu prejavu a informácií;
 • splnenie povinnosti podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorá vyžaduje spracovanie osobných údajov (ako je spracovanie v súvislosti s fakturáciou, keďže uchovávanie účtu vyžaduje zákon) alebo na účely plnenia úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;
 • predkladať, vymáhať alebo obhajovať právne nároky (napr. ak má Prevádzkovateľ voči vám nárok a ešte vyhovel, alebo ak sa podá sťažnosť spotrebiteľa alebo správy údajov).

Právo namietať

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaní vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu z dôvodov týkajúcich sa vašej vlastnej situácie. V tomto prípade prevádzkovateľ už nesmie spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže, že spracúvanie je odôvodnené závažnými legitímnymi dôvodmi, ktoré majú prednosť pred vašimi záujmami, právami a slobodami alebo súvisia s podaním, presadzovaním alebo ochranou právnych nárokov.

Ak sa vaše osobné údaje spracúvajú na účely priameho podnikania, máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa vás na tento účel týkajú, vrátane profilovania, pokiaľ sa týkajú priameho nadobudnutia podniku. Ak namietate proti spracovaniu osobných údajov na účely priameho podnikania, osobné údaje sa už na tento účel nesmú spracúvať.

Právo na prenosnosť

Ak sa spracovanie vykonáva automatizovaným spôsobom, alebo ak je spracovanie založené na vašom dobrovoľnom súhlase, máte právo požiadať Prevádzkovateľa o prijatie vami poskytnutých údajov Prevádzkovateľovi, ktoré Vám Prevádzkovateľ poskytne vo formáte XML, JSON alebo CSV, ak je to technicky možné, môžete požiadať Prevádzkovateľa, aby vám tieto údaje v tomto formulári postúpil inému prevádzkovateľovi.

Automatizované rozhodovanie

Máte právo nepodliehať rozhodnutiu založenému výlučne na automatizovanom spracovaní (vrátane profilovania), ktoré by malo na vás právne účinky alebo by vás ovplyvnilo v podobnom rozsahu. V takýchto prípadoch prevádzkovateľ prijme vhodné opatrenia na ochranu práv, slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby vrátane aspoň práva dotknutej osoby požiadať prevádzkovateľa o ľudský zásah, vyjadriť svoje stanovisko a vzniesť námietku proti rozhodnutiu.

Vyššie uvedené sa neuplatňuje, ak rozhodnutie:

 • potrebné na uzatvorenie alebo plnenie zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom;
 • byť možné právom Únie alebo právom členského štátu uplatniteľným na prevádzkovateľa, ktoré tiež stanovuje vhodné opatrenia na ochranu vašich práv a slobôd a oprávnených záujmov; Alebo
 • na základe vášho výslovného súhlasu.

Prihlásenie do registra ochrany osobných údajov

Az Infotv. prevádzkovateľ údajov musel nahlásiť určité spracovanie údajov do registra ochrany údajov. Táto oznamovacia povinnosť sa skončila 25.

Opatrenia na zabezpečenie údajov

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prijal primerané bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov pred neoprávneným prístupom, zmenou, prenosom, zverejnením, vymazaním alebo zničením, ako aj pred náhodným zničením a poškodením, ako aj pred nedostupnosťou vyplývajúou zo zmien použitej techniky.

Prevádzkovateľ vynašli maximálne úsilie na zabezpečenie toho, aby jeho spracovatelia údajov prijali primerané opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti údajov pri práci s vašimi osobnými údajmi v súvislosti s organizačnými a technickými možnosťami.

Opravné prostriedky

Ak sa domnievate, že Prevádzkovateľ porušil zákonné ustanovenie o spracovaní údajov alebo nevyhovel žiadosti, môžete začať vyšetrovacie konanie Národného úradu pre ochranu údajov a slobodu informácií s cieľom ukončiť podozrenie z nezákonného spracúvania (poštová adresa: 1363 Budapešť, Pf. 9., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Zároveň vás informujeme, že v prípade porušenia právnych ustanovení o spracovaní údajov alebo ak Prevádzkovateľ nevyhovel jednej z vašich požiadaviek, môžete podať občianskoprávnu žalobu proti Prevádzkovateľovi na súde. 

Zmena informácií o správe údajov

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo upraviť toto oznámenie o spracovaní údajov spôsobom, ktorý nemá vplyv na účel alebo právny základ spracúvania. Používaním webovej stránky po nadobudnutí účinnosti zmeny súhlasíte so zmeneným oznámením o spracovaní údajov.

Ak si Prevádzkovateľ želá vykonať ďalšie spracovanie zhromaždených údajov na iné účely, ako je účel, na ktorý boli zhromaždené, prevádzkovateľ vás bude informovať o účele spracovania a o týchto informáciách pred ďalším spracovaním:

 • trvanie uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na určenie obdobia;
 • právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup, opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, a namietať proti spracovaní osobných údajov v prípade spracúvania na základe oprávneného záujmu a požadovať právo na prenosnosť údajov v prípade spracúvania na základe súhlasu alebo zmluvného vzťahu;
 • spracovanie založené na súhlase, ktoré môžete kedykoľvek odvolať,
 • právo podať sťažnosť adresovanú dozornému orgánu;
 • či je poskytnutie osobných údajov založené na právnych alebo zmluvných záväzkoch alebo je predpokladom pre záväznú zmluvu bez ohľadu na to, či ste povinný poskytnúť osobné údaje a možné dôsledky nevyhlásenia;
 • skutočnosť automatizovaného rozhodovania (ak sa používa) vrátane profilovania a aspoň v takýchto prípadoch informácie o použitej logike a význame takéhoto spracovania a pravdepodobných dôsledkoch pre vás.

Spracovanie údajov sa môže začať až potom, ak je právnym základom pre spracovanie súhlas, musíte súhlasiť so spracovaním okrem informácií.

Tento dokument obsahuje všetky relevantné informácie o spracovaní údajov o prevádzke internetového obchodu vo všeobecnom nariadení Európskej únie o ochrane údajov 2016/679 (ďalej len „nariadenie“). GDPR) a CXII. tv z roku 2011 (infotv.‘